Från att prova till att spela

GOLFÄVENTYRET - din väg in i golfen

Vi bedriver en verksamhet där barn från 6 års ålder kan delta. Det finns inslag av både tävlingslika aktiviteter men även sociala där var och en får välja sin egen väg. Gemensamt för allt är ändå att ha skoj genom golfen.

I de yngre åldrarna är det lek, träning och förberedelse för spel på de riktiga banan. Här är en beskrivning av färdighetsnivåer och stegvis hur det kan gå till. 
Den här "resan", Golfäventyret, har ingen tidsbegränsning och kan pågå under flera säsonger, m a o i individens takt. Vi erbjuder även en Nybörjarutbildning som är mer intensiv och koncentrerad. Den är ett komplement till den "vanliga" juniorträningen och riktar sig till dem som under en kort period vill gå igenom det som krävs för Grönt Kort.


1. TESTA OCH TRÄNA
Du deltar i juniorträningen och uppvisar en mognad och praktisk färdighet som av tränare bedöms vara på en nivå att du anses vara redo för provspel på banan.
Det innebär att man kan spela 4 hål i samband med klubbens Juniortour som arrangeras vid 8 tillfällen. Utslagen sker inledningsvis från 100 meters-markeringen men det kan även ske från 150 meters-markeringen.


2
. PRAKTISKT FÄRDIGHETSTEST
När spelaren har utvecklat sina praktiska färdigheter närmar sig möjligheten till spel på banan och testet nedan visar vad spelaren i praktiken ska klara av.

Utslag

  • Slå 5 bollar, 3 av bollarna skall vara minst 50 m i godkänd riktning

 

Puttbana

  • 9 hål där hålens längd är mellan 2 och 8 m, max antal är 21 slag

 

Chip (korta låga inspel)

  • 10 slag från 10 m, 5 bollar skall stanna inom 5 m från hål

 

Wedgar (längre höga inspel)

  • 10 slag från ca 15 m, över ett hinder, 5 av 10 ska vara greenträff.


Bunker

  • 5 slag där minst 2 av dem ska komma ur bunkern


3. REGLER OCH GOLFVETT
När ovan är godkänt är det dags att lära sig hur spelets regler är samt att förstå hur man ska göra för att alla ska trivas på banan. Det handlar om uppförande, ansvar och andra saker som är bra att känna till.
Denna del i utbildningen är webbaserad och vi erbjuder informationsträffar för dem som vill ha vägledning. Svenska Golfförbundet tar ut en avgift för teoriutbildningen men du får även tillgång till ett material som visar hur den praktiska delen går till. 


4. FADDERRUNDOR

Efter att även den webbaserade utbildningen är avklarad är det dags för de s k Fadderrundorna vars syfte är att träningsspela och visa att man är redo för att spela golf på egen hand. Om man inte redan är fullbetalande medlem erlägger man en avgift vid varje tillfälle.
I samband med vår tävling Juniortouren finns möjligheten att spela just en fadderrunda. Om den genomförs vid andra tillfällen ansvarar spelaren själv för att en fadder ska delta. För att vara fadder ska denne person ha officiellt hcp (36 eller lägre) och vara över 18 år.

Godkänd fadderrunda innebär att spelaren fått minst 16 poäng på 9 spelade hål där t 4 slag ger 3 p, 5 slag ger 2 p, 6 slag ger 1 p och 7 slag eller mer ger 0 p. Utslag sker från 150 meterspinnen med undantag för par 3-hål där utslag sker från tee som är nämast hål.


5. NU ÄR DAGS ATT SPELA GOLF!

-------------- 

 

För mer information kontaktar du Pernilla Sterner som är ansvarig för breddträning samt all nybörjarverksamhet. Det är hon som ger godkännande när det gäller praktik samt teori och där med ger klartecken för fadderrundorna.

Mejl: pernilla.sterner@degk.se
Telefon: 0708584343