Kontaktainfo juniorfrågor

 

Kontakta oss

Har du funderingar som rör nedanstående får du gärna kontakta oss

- medlemskap för juniorer
- träning för juniorer
- gruppindelning ordinarie veckoträning
- läger för juniorer
- tävling för juniorer (på klubben / utanför klubben)
- spelträning för knattar
- juniorkommittén
- klubben i allmänhet.
- information på hemsidan
- sponsor för juniorer

Medlemskap för juniorer

Mail: info@degk.se
Telefon: 031 - 725 05 10

Träning för juniorer

Mail: anders.nilsson@degk.se
Telefon: 070-6251100

Gruppindelning ordinarie veckoträning

Mail: pernilla.sterner@degk.se
Telefon: 0708-584343

Läger för juniorer

Mail: pernilla.sterner@degk.se
Telefon: 070-6251100

Tävling (på klubben) för juniorer

Mail: junior@degk.se

Tävling (utanför klubben) för juniorer

Mail: junior@degk.se

Spelträning för knattar

Mail: junior@degk.se

Juniorkommittén

Mail: junior@degk.se

Klubben i allmänhet

Mail: info@degk.se
Telefon: 031 - 725 05 10
 

Information på hemsidan

Mail: mailto:junior@degk.se

Sponsor för juniorer

Mail: anders.nilsson@degk.se
Telefon: 070-6251100