Tävling

På Delsjö Golfklubb finns en tävlingskultur som visar sig på många sätt. Vi arrangerar bl. a. en egen juniortour där möjligheten till tävlingsspel finns redan från tidig ålder. Vi uppmuntrar våra juniorer att även delta i tävlingar som arrangeras utanför klubben och där vi även ger ett ekonomiskt stöd. Då kamratskap, glädje och utveckling är våra ledord har vi valt att även delta i lagtävlingar så som JSM Lag, Göteborgs Golf Cup och GGFs Juniorserie J16/J21.

Uttagningskriterier lagtävling

Göteborgs Golf Cup
Här får alla vara med om ev. hcp krav är uppnått. Intresseanmälan kan göras under våren. 

J 16

Visat golfintresse genom träning och tävling.

J 21
En förberedande lagtävling inför JSM. Till den här tävlingen tas ett lag ut där spelaren anses vara aktuell för JSM.

JSM Lag
Den enda lagtävlingen för juniorer där fokus är på "bästa laget". De som blir uttagna anses skapa det bästa laget med visad glädje och lagkänsla. Att ha en individuell hög spelnivå garanterar dock inte att spelaren blir uttagen då fokus är på att skapa en lagkänsla.

Uttagningskriterierna individuella tävlingar (Wild card etc.)
Hcp, ålder och/eller ranking ligger till grund för uttagningen beroende på vilken tävling det gäller. Visat träning- och tävlingsintresse är också viktigt och där ett deltagande i klubbens träningsverksamhet är en förutsättning.


Tävlingsstöd

Klubben kan bidra med tävlingsstöd till de juniorer och yngre seniorer som tävlar och tränar aktivt. Tävlingsnivån och spelarens insatser/payback mot klubben avgör nivån på det ekonomiska stödet och förutsättningen för att ersättning ska utgå är att

 • Delsjöloggade kläder nyttjas i tävlingssammanhanget
 • Spelaren deltar i lagtävlingar (JSM-lag, J21, J16) om uttagning sker
 • Spelaren spelar aktivt på SGF:s Teen Tour, deltar i SGF:s Teen Cup samt om möjligt även spelar JMI


Klubben stödjer

 • Startavgift, 200 kr
 • Lunch, 50 kr
 • Middag och övernattning, 400 kr

Underlag för utbetalning sker endast om originalkvitto lämnas in alt. ett utskivet kontounderlag.
 

Tävlingar som klubben stödjer

 • JMI
 • Teen Tour Future & Elite
 • Teen Cup Region- och Riksfinal
 • Nordea Future Tour
 • Nordea Tour


För spelare som t ex uppnår någon av nedanstående kriterier kan även individuella avtal skrivas.

 • Landslagsaktuell
 • Spelarkategori - berättigad för spel på Nordea Tour och högre tourer

 Tävlingstödet gäller spelare som har betalat träning- och spelaravgift för 2020 (t o m 30 sept).

 

KOM IHÅG - SENASTE DATUM FÖR ATT FÅ UT TÄVLINGSSTÖD ÄR 15 OKT.