Historik

Delsjö Golfklubb är en av de äldsta golfklubbarna i Göteborgsregionen. Det första konstituerande samman-trädet hölls på Nya Ullevi den 26 april 1962 med 76 närvarande medlem-mar. Idag uppgår medlemsantalet till 1270.

Beslut om byggandet av en golfbana inom det s k Delsjöreservatet fattades i Göteborgs stadsfullmäktige den 17 september 1959 efter många års segslitna diskussioner.

Stadsfullmäktige uppdrog då åt fastighetsnämnden att genom skogs-nämndens försorg anlägga och utrusta en kommunal golfbana. Betydelsefullt för banans anläggande och utbyggnad var att 13 ledande företag i Göteborg tillsammans satsade 1.250.000 kronor för att ta fram en spelklar bana med tillhörande klubbhus. Dessa företag bildade tillsammans med staden Göteborg ovan nämnda förening Delsjö Golfbana, som i sin tur överlät banan med tillbehör till den enligt ovan nybildade Delsjö Golfklubb.

Det tog fram till 1963 att få fram en någorlunda spelbar bana, som kunde invigas 1965 av stadskollegiets ordförande Erik Johannesson - invigningen avslutades med stor supé på Lorensberg. Banarkitekter Douglas Brasier, Frank Pennink.
Så har tiden rullat på och 2002 fyllde Delsjö Golfklubb 40 år, ett jubileum som firades med många olika aktiviteter i månadsskiftet maj/juni. Bl. a. har vi givit ut en jubileumsskrift "Delsjö - en golfbana med anor - en golfklubb med traditioner", som intresserade kan rekvirera från vårt kansli. I jubileumsfirandet, som bestod av en medlemstävling över tre dagar och en avslutande festlighet, kom närmare 400 medlemmar och gäster att deltaga.

Greenombyggnad
Under 2004 byggdes samtliga greener och greenområden om (banarkitekt Peter Chamberlain).
Den 20 juli 2004 invigdes de nya greenerna.

Till slut en kort karakteristik av Delsjö-banan: en medelsvår park- och skogsbana i underbart vacker och välvårdad natur, komfortabel närhet till staden med dess olika begivenheter, ett välskött klubbhus med alla faciliteter - bl a en förstklassig golfrestaurang - och inte minst en trivsam klubbanda. Välkommen att pröva på!